ثبت نام المپیادهای علمی بسیج آغاز شد!!!

شرایط داوطلبان: دانش آموزان سال اول، دوم و سوم دبیرستان در رشته­ های ریاضی و تجربی، انسانی و فنی و حرفه­ای می­توانند با داشتن شرایط اختصاصی جدول ذیل در آزمون­ المپیاد شرکت نمایند.

المپیاد

سال و  رشته تحصیلی

شرایط احراز

ریاضی

اول دبیرستان

نمره درس ریاضی سال سوم راهنمایی داوطلب کم­تر از 15 نباشد.

دوم ریاضی فیزیک

نمره درس ریاضی (1) داوطلب کم­تراز15 نباشد.

سوم ریاضی فیزیک

معدل دروس ریاضی (1) و (2) و هندسه (1) داوطلب کم­تراز 15 نباشد.

شیمی

اول دبیرستان

شرکت برای تمامی دانش آموزان سال اول مجاز است

دوم  علوم تجربی

و ریاضی فیزیک

نمره درس شیمی (1) و آزمایشگاه داوطلب کم­تر از 17 نباشد. نمره درس ریاضی  (1)  داوطلب کم­تراز 15 نباشد.

نمره درس فیزیک (1) وآزمایشگاه داوطلب کم­تراز 16 نباشد.

سوم  علوم تجربی و ریاضی فیزیک

معدل دروس شیمی (1) و آزمایشگاه و شیمی (2) و آزمایشگاه داوطلب کم­تر از 17 نباشد.

معدل دروس ریاضی (1) و ریاضی (2) داوطلب کم­تراز 15 نباشد.

معدل دروس فیزیک (1) وآزمایشگاه و فیزیک (2) وآزمایشگاه داوطلب کم­تراز 16 نباشد.

فیزیک

اول ، دوم و سوم ریاضی فیزیک

معدل دروس فیزیک  (1) وآزمایشگاه وفیزیک (2) وآزمایشگاه داوطلب کم­تر از 16نباشد.

معدل دروس ریاضی (1) وریاضی (2) داوطلب کم­تراز 15نباشد.

کامپیوتر

اول دبیرستان

نمره درس ریاضی سال سوم راهنمایی داوطلب کم­تر از16 نباشد.

دوم و سوم ریاضی فیزیک

نمره درس ریاضی (1) داوطلب کم­تر از 15 نباشد.

دوم و سوم کامپیوترشاخه فنی وحرفه ای

نمره درس ریاضی (1) و (2) داوطلب کم­تر از15نباشد.

زیست شناسی

اول دبیرستان

شرکت برای تمامی دانش ­آموزان سال اول مجاز است

دوم علوم تجربی

نمره درس علوم زیستی وبهداشت سال اول دبیرستان داوطلب کم­تر از16نباشد.

سوم علوم تجربی

معدل دروس علوم زیستی­و ­بهداشت سال اول دبیرستان وزیست شناسی وآزمایشگاه (1) داوطلب کم­تر از16نباشد.

ادبی

اول ، دوم و سوم علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

معدل دروس زبان فارسی (2) و ادبیات فارسی (2) داوطلب کم­تر از 16 نباشد.

اول ، دوم و سوم علوم تجربی وریاضی فیزیک

معدل دروس زبان فارسی (2) و ادبیات فارسی (2) داوطلب کم­تر از 18 نباشد

نجوم

اول دبیرستان

نمره درس  علوم  تجربی و ریاضی داوطلب کم­تر از 17 نباشد.

دوم ریاضی فیزیک

نمره درس فیزیک (1) وآزمایشگاه داوطلب کم­تر از 16 نباشد.

سوم ریاضی فیزیک

معدل دروس فیزیک (1) وآزمایشگاه وفیزیک (2) وآزمایشگاه داوطلب کم­تر از 16نباشد.

معدل دروس  ریاضی (1) و ریاضی (2) داوطلب کم­تر از 15نباشد.

 

 

 

مراحل آزمون­ المپیادهای علمی بسیج:

المپیادهای علمی بسیج در سه مرحله و در هر هفت رشته طبق جدول زیر برگزار می­گردد:

مراحل

مرحله اول

مرحله دوم

* مرحله سوم (شبیه ساز)

مرحله چهارم

     تاریخ برگزاری

14/9/93

26/10/93

24/11/93

متعاقبا اعلام می گردد

 

* توجه : در آزمون مرحله سوم ( شبیه ساز)  به نفرات اول هر رشته در هر پایه  مدال و جوایز نفیس  اهدا می گردد.*

 

 

جدول زمانبندی اجرای المپیادهای علمی بسیج در هر سه مرحله

نوبت صبح (9 صبح)

ریاضی

     زیست شناسی

نجوم

 

          نوبت بعد از ظهر(14 بعدازظهر)

شیمی

فیزیک

کامپیوتر

ادبی

 
 
نحوه­ ی  ثبت نام :         
-  ثبت نام المپیادها  از پنجم آبان ماه لغایت  20  آبان ماه می­باشد.
-  ثبت­ نام  سه مرحله بایستی به­ صورت یکجا صورت گیرد.
- کل هزینه­ ی ثبت­ نام به صورت اینترنتی  به حساب موسسه علمی رزمندگان واریز می­گردد.

 

 

 

هزینه شرکت در آزمون­ها:

سه مرحله المپیاد

ویژه (بسیجی)

 36000 (تومان)

آزاد

48000 (تومان)

 
 

نکات:

* ثبت نام هر سه مرحله به صورت یک جا انجام می­پذیرد.

* ثبت ­نام مرحله چهارم به صورت جداگانه اعلام و ثبت­ نام آن صورت می­ پذیرد.

* صدور کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون در همان شهر ثبت­ نام شده و توسط نمایندگی های موسسه در استان انجام می­ گیرد.

* دانش­ آموزان بسیجی می­بایست در روز آزمون گواهی عضویت در بسیج خود را به همراه داشته و تحویل مسئول حوزه برگزاری آزمون دهند.

* چنانچه داوطلبی دردو رشته المپیاد ثبت­ نام نماید، می­بایست هزینه دو رشته المپیاد را پرداخت نماید. به طورکلی هردانش­ آموز می­ تواند در دو المپیاد  شرکت نماید، مشروط بر آن که زمان برگزاری آزمون دو المپیاد هم­زمان نباشد.

* استفاده از ماشین حساب بلامانع است .

/ 0 نظر / 132 بازدید