دانش آموزان عزیز میتوانید با مراجعه به موسسه رزمندگان در کلاسهای تقویتی و کنکوری اساتید برجسته کشور،شرکت نمائید.

اطلاعات بیشتر :09145338813 مدیربرنامه موسسه رزمندگان پارس آباد