دانش آموزان گرامی جهت دریافت برنامه بودجه بندی آزمونها می توانند در همین وبلاگ به قسمت پیوندها مراجعه نمایند.