نتایج نهایی پذیرفته شدگان در آزمون ورودی(مبنا)طرح آیه های تمدن سالتحصیلی 95-94  پس از طی مرحله گزینش نهایی در همین پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است موسسه رزمندگان نتیجه نهایی را به اطلاع تمامی پذیرفته شدگان خواهد رساند.

 

                                                                                  موسسه رزمندگان پارس آباد

                                                                                            مهندس جلالی